Конституционният съд реши, че работодателят има право да изплаща само част от заплатата

На 16 януари 2018 г. Конституционният съд на Република България (КС) прие решение, с което постанови, че работодателят има право да изплаща само част от заплата на работниците и служителите. Съгласно разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ): При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането […]

Прекратяване на трудовия договор

Като адвокат много често се сблъсквам със случаи, в които работодателите заплашват своите работници и служители, че ще ги уволнят, ако не подадат молба за напускане, или служители, които искат да прекратят взаимоотношенията си с работодателя, но искат да получат и обезщетение. Във всички случаи става въпрос за хора, които не са запознати със своите […]