Продължете към съдържанието

Портфолио

Консултации по трудови спорове

  • февруари 11, 2018февруари 11, 2018

Кога да потърсите правна помощ? Много често при мен идват клиенти, които вече са подписали представените от работодателя им документи за прекратяване на трудовото им правоотношение, или работодатели, които са… Прочетете повече »Консултации по трудови спорове

Обществени поръчки

  • ноември 17, 2017януари 7, 2018

Процесът на възлагане на обществени поръчки е сложен и формален. Всяко отклонение от законовите правила или изискванията на възложителя може да коства на участника отстраняване от процедурата.