Консултации по трудови спорове

Кога да потърсите правна помощ? Много често при мен идват клиенти, които вече са подписали представените от работодателя им документи за прекратяване на трудовото им правоотношение, или работодатели, които са уволнили дисциплинарно свой служител. В голяма част от тези случаи не може да се направи почти нищо, за да се защитят правата на лицето, потърсило […]

Обществени поръчки

Процесът на възлагане на обществени поръчки е сложен и формален. Всяко отклонение от законовите правила или изискванията на възложителя може да коства на участника отстраняване от процедурата.