Конституционният съд реши, че работодателят има право да изплаща само част от заплатата

На 16 януари 2018 г. Конституционният съд на Република България (КС) прие решение, с което постанови, че работодателят има право да изплаща само част от заплата на работниците и служителите. Съгласно разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ): При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането […]