Продължете към съдържанието

Конституционният съд реши, че работодателят има право да изплаща само част от заплатата

На 16 януари 2018 г. Конституционният съд на Република България (КС) прие решение, с което постанови, че работодателят има право да изплаща само част от заплата на работниците и служителите.

Съгласно разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ):

При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудовo възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страна.

Повод за решението на КС стана искане на омбудсмана Мая Манолова за установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от КТ в частта „в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата“.

 

Основният мотив за искането на омбудсмана е свързан с обстоятелството, че съгласно чл. 48, ал. 5 от Конституцията на Република България (КРБ) работниците и служителите имат право на заплащане, което съответства на извършената работа. Освен това в искането се посочва, че разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ противоречи и на принципите на правовата и социалната държава, както и принципа за гарантира и защита на труда.

За отхвърляне на искането на омбудсмана са гласувала 6 конституционни съдии, 4 са били против, а 2 съдии са счели, че искането е недопустимо.

Все още предстои публикуване на решението на КС, но според сайта defakto.bg те са свързани с обстоятелството, че „работниците и служителите имат гарантирано бъдещо вземане на частта от неизплатената заплата“.

Със статията на defakto.bg може да се запознаете тук.

Решението на КС може да намерите на интернет страницата на съда, раздел „е-справки“ (к.д. № 3/2017 г.)